Zenon Tyma

polski polityk

Zenon Tyma (ur. 1952) – polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm IV kadencji, członek PiS.

 • Jak można sprzedać najbardziej doinwestowany zakład przemysłu tłuszczowego w Polsce za kwotę stanowiącą równowartość jednorocznego przychodu tej firmy?
  • Opis: fragment wystąpienia w Sejmie, 17 kwietnia 2002.
 • Konieczna jest nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie jedynym kryterium obowiązującej ustawy branym pod uwagę jest cena. Wadliwa ustawa pomija potencjał gospodarczy oferentów, jakość, a dopuszcza stosowane cen dumpingowych i niszczy wiele innych ważnych kryteriów, którymi winien kierować się zamawiający. Takie działania uwłaczają gospodarce. Powstałe dobra są marnej jakości, podatki nie trafiają do fiskusa, a wykonawcy często nie wytrzymują tempa i bankrutują tak, jak w przepadku wykonawców drogowych dwóch nyskich rond. W ustawie transportowej należałoby zróżnicować kierowców – tych z transportu drogowego towarowego należy oddzielić od kierowców wykonujących krótki transport (przewozy wywrotką materiałów budowlanych, obsługujące pojazdy komunalne), gdyż praca tych dwóch różnych grup kierowców nie jest taka sama. Należy usuwać bariery w przepisach utrudniających funkcjonowanie polskiej gospodarki.
 • Łyżwiński, Filipek, Maksymiuk będą ciągnęli partię na dno, dlatego mnie nie dziwi, że powstaje coraz więcej odmian Samoobrony. Ludzie czują się zdradzeni przez Leppera i jego dworzan, dlatego będą coraz bardziej naciskać na to, by ten człowiek przestał firmować swoją twarzą partię, której wielu ludzi poświęciło wiele życia i energii. Dlatego nie będę zdziwiony, gdy na Warszawę pójdzie marsz gwiaździsty pod hasłem, „Lepper musi odejść!”. Nie wezmę w nim pewnie udziału, ale będę sympatyzował z jego uczestnikami.
 • Nie umiem tego zrozumieć. Z 14 osób w całym kraju, które są w OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, tylko ja nie zostałem umieszczony na liście PiS. Mimo że jestem wiceprzewodniczącym tego związku. Gdzie dochowanie umowy?
  • Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 26 września 2007
 • Polska może również być krajem suwerennym gospodarczo, niezintegrowanym z Unią, mamy ku temu odpowiednie warunki geograficzne; możemy również swobodnie współpracować z wieloma innymi krajami, np. Ukrainą, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i krajami Bliskiego Wschodu. Polska musi zacząć prowadzić własną politykę zagraniczną. Jako kraj nie możemy być prowadzeni za rączkę raz przez Wschód, raz przez Zachód. Musimy mieć własną narodową ambitną politykę zagraniczną opartą na grze czystych interesów.
  • Opis: fragment wystąpienia w Sejmie, 21 maja 2003.
 • Rząd polski stracił całkowicie orientację. Zapomina, że miliony mieszkańców małych i średnich miast zostają masowo zwalniane z pracy i tracą źródła bezpiecznego utrzymania swoich rodzin. Wielokrotnie pracę tracą oboje małżonków, a na utrzymaniu pozostają małe dzieci. Nysa jest tego najlepszym przykładem.
  • Opis: fragment wystąpienia w Sejmie, 8 maja 2002.

O Zenonie Tymie

edytuj