Zenon Kliszko

polski polityk

Zenon Kliszko (1908–1989) – polski komunista, działacz państwowy w okresie PRL, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm PRL. Bliski współpracownik Władysława Gomułki.

Zenon Kliszko
  • Mamy do czynienia z kontrrewolucją, a z kontrrewolucją trzeba walczyć przy pomocy siły. Jeżeli zginie nawet 300 robotników, to bunt zostanie zdławiony.
  • Prawda o powstaniu warszawskim ma dwa oblicza. Prawdą o powstaniu jest bezprzykładne bohaterstwo i ofiarność ludu Warszawy, ale również prawdą o powstaniu warszawskim jest cynizm oraz szaleństwo grup i ludzi, którzy szafowali bohaterstwem i poświęceniem Warszawy.
  • Problem przedstawia się następująco: rozpoczęła się w nowych warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować „rząd dusz” w narodzie. Do tej walki trzeba się odpowiednio przygotować. Cała nasza praca polityczna i publicystyczna powinna brać to pod uwagę.
    • Opis: z przemówienia na posiedzeniu Komisji Komitetu Centralnego do spraw kleru, 22 lutego 1966.
  • Z kontrrewolucją się nie rozmawia, do kontrrewolucji się strzela.

O Zenonie Kliszce

edytuj
  • Fama głosi, że owa krucjata przeciwko Mechanicznej pomarańczy dotyczyła nie książki, lecz jej tytułu: podobno ktoś z Biura Politycznego, bodajże towarzysz Zenon Kliszko, obejrzawszy na zamkniętym pokazie film Stanleya Kubricka, zatrząsł się z obrzydzenia i krzyknął, że Mechanicznej pomarańczy u nas nigdy nie będzie! i to wystarczyło. Ufff… co za szczęście, że to nie Hamlet wpadł przypadkiem pod topór tego Alexa z koleżkami, dopuszczonego do najwyższej władzy w Państwie, Rządzie i Partii. Czy tak było? Nie wiem na pewno. Ale z rozmaitych absurdów ten wydaje się najbardziej prawdopodobny.