Zenon Grocholewski

polski duchowny rzymskokatolicki

Zenon Grocholewski (1939–2020) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup, kardynał od 2001, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i wielki kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego od 1999.

Zenon Grocholewski (w czerwonym pasie), 2012
  • Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia „w porę i nie w porę”, że Bóg jest miłością. Tak, jest to najbardziej fascynująca prawda o Bogu, która angażuje całego człowieka. Albowiem, jeżeli Bóg jest miłością, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, wszyscy jesteśmy powołani do miłości Boga i bliźnich.
  • Niewątpliwie, dzisiaj media spełniają ogromną rolę jeśli chodzi o formację młodego człowieka. Często ubolewamy, ponieważ, by pozytywnie formować człowieka powinny współpracować wszystkie elementy: szkoła, rodzina, społeczeństwo, radio, telewizja. Często tej harmonii nie ma. Coś innego młodzież słyszy w domu, szkole, nawet w parafii. Potem coś innego widzi w telewizji, słyszy w radiu. To jest bardzo destruktywne i utrudnia jakiekolwiek wychowanie.
  • Odpowiedź miłości wyzwala w człowieku jakąś specyficzną radość serca i duchową siłę, jeżeli ta odpowiedź jest hojna i kompletna, wyzwala radość i moc, której nic nie zdoła przygłuszyć, ani cierpienie, ani prześladowanie, ani nawet śmierć.