Zakazanka

miejscowość

Zakazanka (białorus. Заказанка) – wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Herszony.

  • Pierwowzorem Dobratycz, jest moja rodzinna Zakazanka, leżąca 20 km na południe od Brześcia i ludzie tam mówią po ukraińsku. Politycznie to Białorusini. U nas wszyscy, no prawie wszyscy, polityczne uważają się za Białorusinów, a etnicznie? Część na przykład uważa się za Ukraińców i – paradoksalnie – to im pomaga w białoruskiej samoidentyfikacji.