Wykluczeni (niem. Die Ausgesperrten) – powieść Elfriede Jelinek z 1980 roku; tłum. Anna Majkiewicz i Joanna Ziemska.

 • Gdzie prawa człowieka są równo rozdzielone, by każdy się mógł mścić za doznane niesprawiedliwości, tam żaden despota nie zyska znaczenia. Zaraz by go uciszono. Dopiero mnogość form prawnych prowokuje zbrodnie.
  • Postać: Rainer
 • Miłość zniewala, bo stale się myśli, gdzie teraz jest partner, względnie dlaczego go nie ma. Człowiek traci autonomię.
 • Płakać potrafi tylko ten, czyje serce jeszcze całkiem nie skamieniało.
 • Podobno uczucie szczęścia tylko wtedy w pełni przenika (podobno) twe wzburzone serce, gdy zdasz sobie sprawę, gdy zrozumiesz, że całkowicie należy do ciebie drugi człowiek, który cię kocha każdą, nawet najmniejszą cząstką swego serca, że stoi wiernie u twego boku, cokolwiek by się stało, wtedy, tylko wtedy możesz powiedzieć, jestem szczęśliwy.
 • Śmierć jest za darmo, aczkolwiek trzeba za nią zapłacić życiem.
  • Postać: Hans
 • Wyrzeczenia przychodzą młodości zazwyczaj bardzo trudno, starości łatwiej, ponieważ wcześniej cały czas ćwiczyła wyrzeczenia.
 • Żądze to śmierć pożądania, ponieważ nie są dopełnieniem pożądania, ale jednocześnie jego celem i uwieńczeniem. Dąży się do żądzy, a ona jest przecież całkowicie pozbawiona sensu.