Wschód słońca

moment nad ranem, w którym górny punkt tarczy słonecznej przekracza linię horyzontu

Wschód Słońca

  • Biada tym, którzy o wschodzie słońca ziewaniem dzień pozdrawiają.
    • Autor: Adolf Dygasiński
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Impresja, wschód słońca, Claude Monet (1872)
  • Zginęły wczoraj, pomiędzy wschodem i zachodem słońca, dwie złote godziny, każda wysadzana sześćdziesięcioma brylantowymi minutami. Nie oferuje się żadnej nagrody, albowiem przepadły na zawsze.