Wolfgang Schüssel

polityk austriacki

Wolfgang Schüssel (ur. 1945) – konserwatywny polityk austriacki, kanclerz federalny Austrii (2000–2007).

  • Europa to więcej niż handel, euro, kompromisy i dokumenty. To także sport, kultura, zabawa, życie, muzyka.
    • Źródło: „Polityka”, 1 lipca 2006
Wolfgang Schüssel (2006)
  • Wykreślamy z naszego słownika sformułowanie groźba czy weto (…). Nie będziemy blokować pracy Unii Europejskiej czy jej rozszerzenia na Wschód. Austria jest za dobrze przeprowadzonym rozszerzeniem unii, gdyż dzięki niemu nie będzie już na obrzeżach, lecz w sercu Europy.
    • Opis: na konferencji prasowej w Brukseli.