Wojciech Zabłocki

polski architekt i szermierz

Wojciech Zabłocki (1930–2020) – polski architekt, szermierz (olimpijczyk), znawca architektury sportowej, wykładowca w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie. Mąż Aliny Janowskiej, ojciec Michała Zabłockiego.

  • Myślę, że ktoś był raz cięty i gotowe.
    • Opis: odpowiedź na pytanie, co oznaczało wyrażenie „raz cięty” użyte w Panu Tadeuszu.
    • Źródło: serial dokumentalny Polska broń, broń biała (1986), cyt. za: Marcin Bąk, Staropolski styl władania szablą. Czy istniał naprawdę?, „Mówią Wieki”
Wojciech Zabłocki