Wojciech Wiszniewski

polski reżyser i aktor

Wojciech Wiszniewski (1946–1981) – polski reżyser, scenarzysta oraz aktor.

  • Odnoszę wrażenie, że ci, którzy zjednoczyli się pod sztandarem hasła „kina moralnego niepokoju” utknęli na etapie szlachetnego, ale naiwnego idealizmu”, nie wychodząc poza atak na „złego lub dobrego dyrektora fabryki”.
  • Rzeczywistość, która nas otacza jest zakotwiczona w czasie przeszłym.(...) W swoich filmach staram się uzmysłowić widzowi to poczucie ciągłości.
    • Źródło: „Kino” 8/78