Wojciech Krakowski

polski scenograf

Wojciech Krakowski (1927–1991) – polski scenograf teatralny.

  • Scenografia musi być funkcjonalna i jeżeli taka nie jest, jest zła. Funkcjonalność scenografii w pierwszym rzędzie zależna jest od zdolności projektanta, w następnej zaś fazie musi zależeć od reżysera, który poprowadzeniem aktora (poprowadzeniem w znaczeniu szerszym, nie ograniczającym się jedynie do sytuacji) tłumaczy sens plastycznych założeń scenografa. (...) Zły reżyser lubi scenę zagraconą; łatwiej mu w niej ukryć swoją nieudolność.(...) Pusta scena jest tylko dla bardzo dobrego reżysera i aktora.
    • Źródło: „Teatr” 1956, nr 15–16