Wojciech Jerzy Has

polski reżyser filmowy, scenarzysta, producent

Wojciech Jerzy Has (1925–2000) – polski reżyser filmowy, scenarzysta, producent.

  • Moje kino, narracja filmowa ma charakter wizualny, jej punktem wyjścia jest zawsze literatura. Operowanie czasem. Skróty czasowe. Skoki w czasie. Jego boczne odnogi i różne warstwy. Domeną malarstwa jest przestrzeń, domeną literatury i filmu – czas. Igraszki z czasem uruchamiają wyobraźnię filmowego odbiorcy (…) podstawowy dla mnie temat kina – to temat wędrówki.
Wojciech Jerzy Has (1967)
  • Trzeba wiedzieć, co to jest realizm, co to jest nadrealizm i co to jest socrealizm. Prawda? Trzeba się przemieszczać w tym obszarze. Aparat filmowy może być cudownym instrumentem, może być okropnym instrumentem. Prawda? Dosłowność zabija sztukę.
    • Źródło: z wypowiedzi w filmie dokumentalnym Saragossa z 1998.
  • We śnie filmowym powstaje często specyficzny węzeł czasowy. Rzeczy przeszłe, sprawy minione nakładają się na aktualną rzeczywistość. Podświadomość wdziera się w realność. Sen pozwala więc odsłonić, pokazać przyszłość.

O Wojciechu Hasie

edytuj
  • Gdyby Wojciech Has został malarzem, byłby zapewne nadrealistą. Odrysowywałby stare przedmioty z całym ich realnym uposażeniem i zderzałby je w nieoczekiwanych układach.
  • Każde kolejne dzieło okazuje się podróżą w głąb raz ujrzanego czy też wymyślonego świata. Czy to będzie osiemnastowieczna Hiszpania, czy okupowana przez Niemców Polska, czy wreszcie jawnie fantastyczny trzynasty miesiąc – zawsze znajdziemy się zaledwie na krawędzi rzeczywistości, wśród bohaterów, którzy, oczekując śmierci, biernie poddają się kapryśnemu i niepewnemu biegowi zdarzeń.

Zobacz też

edytuj