Wizualizacja

ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji

Wizualizacja – świadome tworzenie obrazów mentalnych w umyśle (w wyobraźni).

  • Kluczem do procesów wizualizacyjnych są związki pomiędzy emocjami, wrażeniami i wyobrażeniami (…). Podczas wizualizacji wykorzystujemy obrazy, by zmienić emocje lub fizyczne doznania, co w praktyce sprowadza się do tego, że dzięki nim wpływamy na nasze doświadczenie i uczestniczymy w ich kreowaniu.
    • Autor: Gerald Epstein, Uzdrowienie przez wizualizację. Wyobraźnia kluczem do zdrowia (ang. Healing visualization; 1989), Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 34, 36, tłum. Urszula Zielińska.
  • (…) twórcza wizualizacja jest metodą wykorzystywania wyobraźni w celu kształtowania rzeczywistości zgodnie z naszymi pragnieniami.
    • Autor: Shakti Gawain, Twórcza wizualizacja, wyd. Medium, Warszawa 1996, s. 11.
  • (…) wizualizacja to reżyserowanie filmu we własnej wyobraźni (…).
    • Autor: Ursula Markham, Wizualizacja (ang. Visualisation, 1989), Zysk i S-ka. Wydaw., Poznań 1994, tłum. Tomasz Olszewski.