Wirus komputerowy

rodzaj szkodliwego oprogramowania

Wirus komputerowy – najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika.

  • Myślę, że wirusy komputerowe powinny być uważane za istoty żywe. Moim zdaniem mówi to coś o naturze ludzkiej, skoro jedyna forma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej pory ma charakter czysto destrukcyjny. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz i podobieństwo.
    • Autor: Stephen Hawking, Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010
  • Z naszego punktu widzenia, Linux, Windows czy Macintosh są tak samo narażone na niebezpieczeństwo. Możliwe jest opracowanie złośliwego oprogramowania na wszystkie z nich. Mamy mnóstwo próbek wirusów na Linuksa, mamy wystarczająco wiele na Macintoshe i bardzo wiele na Windows. Dzieje się tak z prostej przyczyny – popularności. To wszystko. Jeżeli podział rynku między Windows i Linux byłby równy, to – moim zdaniem – mielibyśmy 40% wirusów dla Windows, 40% dla Linuksa a 20% takich, które atakowałyby oba systemy. Po prostu, obecnie Windows jest nieporównywalnie bardziej popularne niż wszystkie inne systemy.