William Golding

pisarz angielski, noblista

William Golding (1911–1993) – pisarz angielski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1983.

  • Cały kłopot w tym, że jeśli się jest wodzem, to trzeba myśleć, trzeba być mądrym. Poza tym zdarzają się takie chwile, że trzeba natychmiast powziąć decyzję. To zmusza do myślenia, bo myśl jest rzeczą cenną, daje wyniki…
William Golding (1983)
  • Człowiek jest zły w sposób naturalny, wydziela z siebie zło tak jak oddycha.
  • Jak człowiek się kogoś boi, to go nienawidzi, ale nie może przestać o nim myśleć.
  • Kochanie się może być uniesieniem, lecz może też być destruktywnym wykorzystywaniem drugiej osoby.
  • (…) ludzie nigdy nie okazują się tacy, za jakich się ich brało.
  • Największe pomysły cechuje prostota.
  • Poczuł, że rozumie nudę tego życia, gdzie każda dróżka była improwizacją i gdzie znaczną część czasu poświęcało się na pilnowanie własnych kroków.
  • Zebrania. Bardzo lubimy zebrania. Codziennie je robimy. Dwa razy na dzień. I gadamy. (…) A jak zebranie się skończy, pięć minut popracują i rozlezą się…

Zobacz też: