Wilhelm Pluta

polski duchowny katolicki, biskup

Wilhelm Pluta (1910–1986) – biskup Kościoła katolickiego, sługa Boży.

  • Człowiek w człowieku umiera, gdy go już dobro uczynione nie raduje ani zło nie boli.
Pomnik Wilhelma Pluty