Autokrata to użytkownik szczególnie zainteresowany łaciną, a co za tym idzie – także łacińskimi sentencjami oraz cytatami z pisarzy i poetów rzymskich.