Wikicytaty:Zasady formatowania

Ta strona zawiera oficjalne zasady polskich Wikicytatów. Zostały one zaakceptowane przez ich użytkowników i uważane są za standard, którego winni przestrzegać inni. Możesz śmiało modyfikować tę stronę, ale upewnij się, że wprowadzone zmiany mają aprobatę społeczności.

Skrót:
{{{1}}}

Wstęp edytuj

1. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz zasady i zalecenia, nie eksperymentuj w przestrzeni głównej! Służy do tego brudnopis.

2. Zobacz, czym Wikicytaty nie są.

 • Pamiętaj, że nie zamieszczamy tu całych tekstów, lecz cytaty!

3. O tworzeniu stron możesz przeczytać tutaj.

4. Jeśli strona utworzona przez Ciebie została usunięta, sprawdź zasady usuwania stron.

5. Nie sugeruj się wyglądem Wikicytatów w innych wersjach językowych. Wiele z nich ma odmienne zasady formatowania.

Zasady ogólne edytuj

1. Cytatów nie ujmujemy w cudzysłowy.

2. Jeśli nazwa hasła jest tytułem, w definicji nie zapisujemy jej kursywą ani wytłuszczeniem z kursywą. Wyróżniamy ją jedynie wytłuszczeniem.

3. W dalszej części hasła tytuły dzieł literackich, filmów, seriali, programów telewizyjnych i radiowych zapisujemy kursywą (Pan Tadeusz, Lejdis, Familiada, Powtórka z rozrywki); natomiast tytuły czasopism tradycyjnie ujmujemy w cudzysłów (np. „Gazeta Wyborcza”).

4. W artykułach nie stosujemy podwójnego wyróżniania (wytłuszczenie + kursywa), chyba że jest to oryginalny zapis z cytowanej publikacji. Nie stosujemy też jednocześnie kursywy i cudzysłowu, np. „tekst podwójnie wyróżniony”.

5. Każdy cytat powinien być opatrzony wiarygodnym źródłem. Minimum to imię i nazwisko lub pseudonim autora oraz tytuł dzieła, czasopisma lub audycji bądź link do strony, z której został zaczerpnięty. Uzupełnieniem może być numer ISBN, rok i miejsce wydania (także nazwa wydawnictwa), co ułatwi weryfikację. Adres bibliograficzny kończymy kropką, jeżeli nie składa on się jedynie z tytułu lub tytułu i roku powstania (rok powstania podajemy w nawiasie okrągłym, rok wydania po przecinku).

 • Uwaga! Podanie sytuacji, w jakiej wypowiedziano dane słowa, to opis, a nie źródło!
 • Format podawania źródeł:
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł książki – wersja podstawowa
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł książki, PWN, Warszawa 2000, ISBN, s. 100.
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” 2000, nr 10, s. 3.
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” nr 10/2000, s. 3.
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” nr 10, 3 kwietnia 2000, s. 3.
Źródło: nazwa.portalu, 3 kwietnia 2000 – wersja podstawowa
Źródło: Jan Kowalski, Tytuł artykułu, nazwa.portalu, 3 kwietnia 2000
 • Jeśli cytat nie jest umieszczony w haśle o autorze, konieczne jest podanie imienia i nazwiska autora.
 • Jeśli cytat jest umieszczony w haśle o autorze, w podaniu źródła pomijamy nazwisko autora.
 • Jeśli jest kilka cytatów z jednego źródła (bezpośredniego) i są one umieszczone w jednej sekcji, źródło podajemy tylko raz. Tytuł dzieła umieszczamy jako nagłówek, pozostałe informacje (tytuł oryginalny, nazwisko tłumacza, wydanie) tuż pod nim w okrągłym nawiasie. Pod cytatem można zaś podać szczegóły, jak np. numer strony lub nazwiska tłumaczy, jeśli cytaty pochodzą z różnych tłumaczeń.
  • Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby podany przez Ciebie cytat nie budził wątpliwości co do autorstwa i pochodzenia!
 • W przypadku tekstów tłumaczonych z języków obcych w miarę możliwości należy podać nazwisko tłumacza.
 • Tytuły w źródłach powinny być w miarę możliwości podane w języku polskim.
 • W wypadku filmów i seriali należy podać imię i nazwisko (lub pseudonim) autora scenariusza.
 • W przypadku seriali staramy się podawać numery odcinków.
 • Format podawania źródła:
Źródło: sez. I, odc. 1, Tytuł odcinka
 • Dodając cytat z piosenki, podajemy autora jej tekstu.
 • Jeśli cytat pochodzi z wywiadu, warto podać także jego datę.
 • Materiały umieszczane w serwisie YouTube często naruszają prawa autorskie, często też są usuwane; w związku z tym nie zaleca się podawania tego serwisu jako źródło, chyba że chodzi o oficjalne konto danej osoby, instytucji lub stacji telewizyjnej.
 • Podobnie korzystając z innych materiałów zamieszczonych w Internecie, należy się upewnić, że nie naruszają one praw autorskich.
 • Nie zamieszczamy cytatów pochodzących ze źródeł niepewnych, nieobiektywnych, niewiarygodnych, np. blogów prowadzonych przez fanów czy antyfanów oraz stron plotkarskich.
 • Można oczywiście korzystać ze stron oficjalnych oraz blogów osób publicznych (spełniających wymogi encyklopedyczności).

6. Staramy się zachowywać alfabetyczną kolejność cytatów. Jeśli bardziej logiczna jest kolejność chronologiczna (gdy kolejne cytaty wynikają z siebie i ściśle wiążą się ze sobą), można ją zastosować, lecz wtedy na początku artykułu należy umieścić szablon {{chronologiczny}}.

 • W przypadku zastosowania kolejności chronologicznej trzeba się jednak liczyć z tym, że nie każdy będzie w stanie kolejność tę utrzymać, dodając nowe cytaty.

7. Pełne daty zapisujemy w formacie DD miesiąc RRRR, np. 1 stycznia 2000.

 • Uwaga! Zapisy typu 11 styczeń, 15 czerwiec, 16 grudzień są błędne! Poprawnie: 11 stycznia, 15 czerwca, 16 grudnia.

8. Staramy się być dokładni – dodając cytat, zachowujemy jego oryginalną ortografię, interpunkcję i styl wypowiedzi, a jeśli dodajemy cytat ze słuchu, stosujemy się do zasad interpunkcji i ortografii.

 • Cytaty z błędami ortograficznymi znacznie obniżają ich wiarygodność.
 • Nie poprawiamy czyjejś oryginalnej wypowiedzi, nawet jeśli zawiera ona błędy, np. stylistyczne.
 • Nie usuwamy wiarygodnych cytatów tylko dlatego, że nie zgadzamy się z ich treścią. Takie działanie może być uznane za wandalizm.
 • Zachowujemy też oryginalną pisownię utworów, cytując wulgaryzmy zgodnie z życzeniem autora. Zastępowanie fragmentów wulgarnych słów kropkami powinno być wykonywane jedynie, gdy:
  • w oryginalnym wykonaniu (film, serial, piosenka itp.) wulgaryzm został zastąpiony piskiem;
  • w cytowanym tekście literackim lub prasowym pojawił się wulgaryzm w taki lub podobny sposób ocenzurowany.

9. Cytaty dodajemy w języku polskim.
W przypadku cytatów niepolskiego pochodzenia można również oprócz obowiązkowego polskiego tłumaczenia podać jego oryginalne brzmienie – podnosi to jakość artykułu. Taki obcojęzyczny tekst zapisujemy kursywą i podajemy, w jakim jest on języku.

 • Uwaga! Nie dodajemy cytatu w języku, w którym słowa nie zostały wypowiedziane lub napisane w oryginale!

10. W przypadku stron dotyczących autora warto grupować cytaty w sekcje poświęcone danemu utworowi.
Podobnie w hasłach związanych z filmami lub serialami warto grupować wypowiedzi wg postaci.
W sekcjach tych zachowujemy kolejność alfabetyczną.

 • Nie należy jednak mnożyć niepotrzebnych sekcji, w których mogą się znaleźć pojedyncze cytaty.
 • Warto wyraźnie oddzielić cytaty z utworów literackich od wypowiedzi danego autora.

11. Przed zapisaniem strony należy korzystać z przycisku Pokaż podgląd, aby ograniczyć liczbę edycji artykułu.

12. Zbyt obszerne fragmenty tekstu mogą naruszać prawa autorskie. W takim wypadku tekst należy skrócić do rozsądnych rozmiarów. Dla zamieszczania całych utworów, na które wygasły prawa autorskie, właściwym miejscem są Wikiźródła.

13. Jeśli widzisz błąd, a nie potrafisz go poprawić lub nie masz w tym momencie na to czasu, wstaw szablon {{Dopracować}} i umieść hasło na liście stron do dopracowania, podając, co trzeba zmienić. Swoje uwagi dotyczące zawartości oraz wyglądu strony możesz zamieścić na stronie dyskusji danego hasła. (O stronach dyskusji w Wikicytatach zob. niżej).

14. Oznaczając artykuł do natychmiastowego skasowania, nie usuwamy treści strony. Szablon {{ek}} wstawiamy przed istniejącym tekstem. Jeśli przyczyna nie jest oczywista, w opisie zmian należy podać powód wstawienia tego szablonu.

15. Nie dodajemy cytatów z pamięci, lecz sięgamy do źródła, aby podać cytat w oryginalnym brzmieniu!

16. Przed zapisaniem zmian należy wypełnić pole Opis zmian. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

17. Nie przytaczamy cytatów z czynnych polityków oraz cytatów dotyczących ich działalności politycznej wcześniej niż 1 miesiąc od pierwszego ich opublikowania.

Linkowanie edytuj

1. Poza nazwą artykułu zasadniczo nie linkujemy do Wikipedii.

 • W szczególnym, naprawdę wyjątkowym wypadku można taki link umieścić w następujący sposób:

** Zobacz w Wikipedii hasło [[w:nazwa hasła|nazwa hasła]]

2. Na początku artykułu linkujemy do Wikipedii bez względu na to, czy jest tam utworzone hasło o danym tytule.

3. Nie umieszczamy żadnych linków wewnątrz cytatów.

4. Jeśli korzystamy z Wikiźródeł, jako źródło podajemy link do cytowanego utworu w tym siostrzanym projekcie.

5. Nie wstawiamy linków w nagłówkach.

Odnośniki „Zobacz też” edytuj

1. Sekcję Zobacz też umieszczamy na końcu artykułu i formatujemy w sposób dwojaki:

w przypadku, gdy w artykule nie ma innych nagłówków:
'''Zobacz też:'''
* [[link 1]]
* [[link 2]]
w przypadku, gdy w artykule są inne nagłówki:
==Zobacz też==
* [[link 1]]
* [[link 2]]

2. Jeśli odnośnik „zobacz też” dotyczy tylko jednego cytatu, a nie całego hasła, umieszczamy go bezpośrednio pod źródłem cytatu lub opisem.

* Cytat: ...
** Źródło: ...
** Zobacz też: [[link]]

3. Hasło w linku zaczynamy małą literą, chyba że jest to nazwa własna.

4. W jednym artykule nie linkujemy ponownie do tego samego hasła. Np. jeśli przy jednym cytacie dodaliśmy „Zobacz też: [[człowiek]]”, to przy kolejnym związanym z tym samym tematem nie wstawiamy już takiego odnośnika.

Definicje, opisy, komentarze itp. edytuj

1. Wikicytaty są zbiorem cytatów; treści encyklopedyczne, opisy i komentarze ograniczamy więc do niezbędnego minimum.

 • Ideałem jest definicja zawarta w jednym zdaniu, w szczególnych wypadkach dwuzdaniowa.

2. W definicji powinny znaleźć się najważniejsze informacje, np. w przypadku strony o osobie – narodowość, zawód, funkcja, rok urodzenia i śmierci, a także, jeśli jest to istotne, prawdziwe nazwisko, oryginalny zapis imienia i nazwiska lub pseudonim.

 • Przykłady dobrych definicji:
  • Adam Mickiewicz (1798–1855) – polski poeta i publicysta, wieszcz narodowy.
  • Aleksander Domogarow (ros. Александр Юрьевич Домогаров; ur. 1963) – rosyjski aktor.
  • Afrojax (właśc. Michał Hoffmann; ur. 1978) – polski raper, kompozytor i dziennikarz.
  • Tacjanna Wysocka (ur. 1891 lub 1894, zm. 1970) – polska tancerka, pedagog, choreograf, teoretyk baletu, publicystka.
  • Deszczowy żołnierz – polsko-niemiecki film obyczajowy z 1996 roku w reżyserii Wiesława Saniewskiego i z jego scenariuszem.
  • Całe zdanie nieboszczyka – powieść Joanny Chmielewskiej.
  • Mądrość – umiejętne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia.

3. W definicjach, opisach, komentarzach zachowujemy zawsze neutralny punkt widzenia.

 • Należy unikać określeń wartościujących (np. wybitny). Można je stosować tylko wówczas, jeśli stanowią one opinię niezależnych badaczy i krytyków i możemy je znaleźć w literaturze przedmiotu.

4. Opisy i komentarze powinny być zrozumiałe, możliwie zwięzłe, przemyślane i napisane poprawną polszczyzną.

5. Definicje, opisy i komentarze na ogół kończymy kropką. Kropki nie stawiamy np. na końcu opisów typu: przysłowie, powiedzenie, dewiza państwowa.

6. W przypadku filmów i seriali nie tworzymy sekcji z listą obsady.

7. Podając nazwy postaci, stosujemy się do zasad ortografii i rzeczowniki pospolite zapisujemy małymi literami (doktor, major, mężczyzna itp.). Oczywiście na początku zdania używamy wielkiej litery.

Cytowanie przysłów edytuj

Przykład formatowania:

* Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.

** Opis: [[przysłowia polskie|przysłowie polskie]]

Uzyskamy:

Kategorie edytuj

1. Kategorie umieszczamy u dołu artykułu.

 • Przed listą kategorii robimy odstęp dwóch pustych wierszy.
 • Poszczególne kategorie wpisujemy w kolejności alfabetycznej.

2. Staramy się umieszczać artykuły w możliwie precyzyjnych (tzn. jak najbardziej szczegółowych) kategoriach.

3. Jeśli artykuł jest już umieszczony w danej kategorii, nie umieszcza się go dodatkowo w kategorii nadrzędnej, np. artykułu należącego do kategorii „Polscy muzycy” nie umieszczamy dodatkowo w kategorii „muzycy”.

4. Należy się upewnić, że kategoria, w której umieściliśmy artykuł, faktycznie istnieje albo że są podstawy do jej utworzenia. Kategorię tworzy się wówczas, gdy można do niej przypisać co najmniej dwa artykuły.

5. Nazwiska porządkujemy wg zasad opisanych tu.

6. Więcej o kategoriach tu.

7. Sposób wstawiania linków interwiki opisano tutaj.

Strony dyskusji edytuj

1. W stronę dyskusyjną zaopatrzone są prawie wszystkie strony w Wikicytatach. Jest to podstawowe narzędzie do wymiany opinii, zgłaszania uwag i rozwiązywania konfliktów edycyjnych.

2. Strony dyskusyjne dzielą się na dwa rodzaje:

 • przypisane do stron ogólnych serwisu,
 • przypisane do indywidualnych stron użytkowników.

3. W rozmowach z innymi użytkownikami stosujemy się do zasad Wikietykiety i zawsze podpisujemy się pod swoimi wypowiedziami. Zalecane jest podpisywanie się czterema tyldami (~~~~), co daje w efekcie podpis i datę wpisu.

4. Więcej o stronach dyskusji zob. na stronie pomocy Strona dyskusji.

Strony dyskusyjne przypisane do stron ogólnych serwisu edytuj

1. Wikicytaty nie są forum dyskusyjnym. Strony dyskusyjne powinny służyć wyłącznie do wyjaśniania kontrowersji związanych z edycją haseł. Pytania do autora, umieszczanie tekstów propozycji zmian, a także wszelkie komentarze, sugestie i uwagi, o ile dotyczą tekstu dyskutowanego hasła, są tu jak najbardziej na miejscu.

2. Uwaga! Strony dyskusyjne przypisane do stron ogólnych serwisu mogą zostać usunięte, gdy omawiana sprawa zostanie załatwiona, gdy przestaje być aktualna lub gdy z innych przyczyn strona taka staje się zbędna.

Strony dyskusyjne przypisane do indywidualnych stron użytkowników edytuj

1. Strony dyskusyjne przypisane do indywidualnych stron użytkowników mogą być przez nich archiwizowane.

2. Nie należy usuwać czyichś wypowiedzi, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy.

3. Odpowiadamy na stronie dyskusji użytkownika, który do nas napisał.

Estetyka Wikicytatów edytuj

1. Staramy się, aby strony były nie tylko dokładne pod względem merytorycznym i prawidłowe od strony technicznej, ale także jednolicie sformatowane, estetyczne i przejrzyste.

2. Jeśli zauważysz błąd – śmiało edytuj!

3. Jeśli możesz coś poprawić, zmienić, aby strona była lepsza – zrób to, np. dodaj grafikę, pogrupuj cytaty, posortuj je alfabetycznie albo wstaw szablon {{Dopracować}} i umieść hasło na liście stron wymagających poprawy.

4. Jeśli uważasz, że coś należy zmienić, ale obawiasz się, że sam nie potrafisz, możesz zgłosić to na stronie dyskusji lub skontaktować się z którymś z aktywnych użytkowników.

Ostrzeżenia o zawartości strony edytuj

1. Jeżeli w haśle występują wulgaryzmy, należy umieścić szablon ostrzegający czytelników – {{wulgaryzmy}}. Szablon taki umieszczamy bez względu na subiektywne odczucia co do natężenia wulgarności.

2. Jeżeli z dodanych cytatów wynikają istotne szczegóły fabuły utworu lub informacje o jego zakończeniu, należy przed takimi cytatami umieścić szablon {{spoiler}}.

Linkowanie w Wikipedii do Wikicytatów edytuj

1. Tam, gdzie jest to możliwe, link w Wikipedii wstawiamy do infoboksu, jak np. tutaj.

2. Jeśli infoboksu nie ma, link w Wikipedii dodajemy zaraz po „Zobacz też”, jak np. tu.

 • Dbamy o prawidłową formę gramatyczną w linku (wymagany jest dopełniacz).

Konflikty edytuj

1. Konflikty należy rozwiązywać na stronach dyskusji na drodze bezpośredniej dyskusji.

2. W przypadku stwierdzenia wojny edycyjnej administrator może zablokować czasowo artykuł; może także przywrócić jego wersję sprzed pierwszej edycji wykonanej w ramach wojny edycyjnej.

Postanowienia końcowe edytuj

 • Wszelkie zmiany zasad powinny zostać przedyskutowane i uzgodnione przed wprowadzeniem.