Pomoc:Tworzenie nowych stron

Wikicytaty są projektem wolnym i otwartym dla każdego i dlatego każdy, włączając w to Ciebie, może swobodnie tworzyć nowe strony. Ten poradnik nauczy cię, jak to zrobić.

Jak zacząć?

edytuj

Czerwone linki

edytuj

Na Wikicytatach znajdują się dwa rodzaje linków. Niebieskie prowadzą do stron już istniejących, natomiast czerwone – do nieistniejących. Kiedy klikniesz na czerwony link, otworzy się strona z oknem edycji, w którym będzie można wpisać treść nowego artykułu.

Szukanie

edytuj

Załóżmy, że chcesz dodać cytaty do konkretnego artykułu, wpiszesz jego tytuł w polu szukaj, a po wciśnięciu OK okaże się, że takiego artykułu jeszcze nie ma. Możesz wtedy utworzyć nowy artykuł, klikając na czerwony link w zdaniu.

Możesz także stworzyć artykuł o tej nazwie.

Jest to chyba najczęściej stosowana metoda, ponieważ nie zawsze da się podążyć do nowego artykułu za pomocą czerwonego linka. Dodatkowo metoda ta, w przeciwieństwie do wpisania nazwy artykułu w pasku adresu przeglądarki (patrz niżej), pozwala na prawidłową interpretację polskich znaków przez mechanizm Wiki.

Pasek adresu

edytuj

Nową stronę utworzyć można też poprzez wpisanie jej tytułu w pasku adresu przeglądarki, zaraz po

http://pl.wikiquote.org/wiki/

Jeśli strona o takim tytule nie istnieje, zostanie wyświetlona stosowna informacja wraz z listą opcji:

Po kliknięciu na pierwszy, pogrubiony link otworzy się okno edycji, w którym będzie można wpisać treść nowego artykułu.

Uwaga: W przypadku stosowania tej metody należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność tytułu, jeśli zawiera on polskie znaki diakrytyczne. Niektóre z nich mogą zostać pominięte przez oprogramowanie, co spowoduje utworzenie strony o błędnym tytule.

Szablony nowych haseł

edytuj

Można także skorzystać z gotowych szablonów, które ułatwiają utworzenie nowego hasła. Po wpisaniu nazwy hasła do odpowiedniego okna i wciśnięciu szarego guzika trzeba pojawiający się schemat wypełnić treścią, zastępując wskazówki tym, co powinno się znaleźć w haśle (np. zamiast Cytat po polsku należy wpisać cytat, który chcemy dodać). Należy także usunąć przed zapisaniem znaczniki <pre> u góry i u dołu pola edycji.

Dostęp do tych szablonów znajduje się na każdej stronie Wikicytatów, w menu pionowym po lewej stronie: Utwórz artykuł.

Co dalej?

edytuj

Kiedy już masz przed sobą otwarte okno edycji, wszystko, co musisz zrobić, to wpisać tekst, który ma się znaleźć na nowej stronie. Temat ten jest omówiony w artykule Edytowanie stron.

Pamiętaj, że nowo utworzona strona powinna być zgodna z przyjętym na Wikicytatach sposobem formatowania artykułów, zawartym w artykule Schematy stron.