Wiesław Zdort

polski operator filmowy

Wiesław Zdort (1931–2019) – polski operator filmów fabularnych. Mąż Barbary Sass.

  • Jeśli chodzi o postrzeganie koloru i inspiracje kolorystyczne – dużym przełomem była dla mnie podróż do Japonii, którą odbyłem z Krzysztofem Zanussim. Byłem pełen olbrzymich, bogatych wrażeń. W Japończykach zaimponowało mi ich głęboko zakorzenione, filozoficzne podejście do sztuki. (…) Sądzę, że jeśli chodzi o propozycje kolorystyczne, film Jak narkotyk zawiera moje zdobyte tam doświadczenia.
  • Podstawowym zadaniem operatora jako twórcy obrazu jest szukanie formy – przekładanie na język obrazu ulotnych myśli, metafor i pojęć. Te problemy niewątpliwie krzyżują się z zadaniami reżysera, bo i on z czymś do nas przychodzi, ale te umiejętności, poparte łatwo widocznymi predyspozycjami, mogą przyczynić się do twórczego wzbogacenia dzieła filmowego.
    • Źródło: „Film & Telewizja. Kamera”, cyt. za: culture.pl
  • Podzieliłem dla swoich celów świat na ciepły, czyli Śląsk i jego ludzi, i świat zimny – uosabiany przez Niemców. W prosty sposób dzieli się to przy pomocy niemieckiego munduru – zimnozielonego i brązu, sepii w kostiumie i scenografii świata śląskiego.
    • Opis: o pracy przy filmie Paciorki jednego różańca.
    • Źródło: wywiad Ireny Grucy-Rozbickiej, cyt. za: culture.pl