Wasilij Żukowski

rosyjski poeta i pisarz oraz tłumacz, autor słów dwóch hymnów państwowych Imperium Rosyjskiego

Wasilij Andriejewicz Żukowski (1783–1852) – rosyjski poeta i prozaik, tłumacz dzieł literackich.

  • Boże, chroń cara!
    • Боже, Царя храни! (ros., wym. Boże caria chrani)
    • Źródło: rosyjski hymn państwowy 1833–1917
Wasilij Żukowski, 1815