Walter Rauff (1906–1984) – niemiecki nazista, oficer SS, ostatni znany stopień SS-Standartenführer.

  • Trzeba znaleźć się w warunkach wojennych, aby zrozumieć rzeczywiste znaczenie takich słów jak mordować, masakrować, zabijać. One oddają tylko fakt działania podjętego w sytuacji, kiedy nie ma czasu na emocje, a istotna jest wyłącznie waga i pilność otrzymanego zadania.
    • Opis: w wywiadzie udzielonym argentyńskiemu tygodnikowi „Somos” w grudniu 1979.
    • Źródło: Zdzisław Marzec, Umrzeć za Chile, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980, s. 273.