Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany).

  • Przyjdzie walec i wyrówna.
walec
  • Ryś w ogródku znalazł walec
    I przejechał Zdzisia malec,
    Lecz gdy czekał na oklaski,
    Tatuś rzekł: „To żart zbyt p ł a s k i!”