Władysław z Gielniowa

kapłan, franciszkanin, błogosławiony

Władysław z Gielniowa (ok. 1440–1505) – polski poeta-pieśniarz średniowieczny, kaznodzieja, bernardyn, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Władysław z Gielniowa