Władysław Zuziak

polski filozof

Władysław Zuziak (ur. 1952) – polski duchowny katolicki, filozof i etyk; rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

  • Dzisiaj próbuje się zakwestionować nie tylko zmartwychwstanie, ale nawet istnienie Boga. Świat bez wiary w zmartwychwstanie jest światem bez nadziei, gdyż poza Bogiem nikt i nic nie jest w stanie zadośćuczynić minionemu cierpieniu, przywrócić sprawiedliwości, wyrównać rachunków krzywd.
Władysław Zuziak (2011)