Włóczęga

Włóczęga – człowiek wędrujący z miejsca na miejsce.

 • Przysiądą się stawiać i pytać nieśmiało
  Gdzie dobrze, gdzie lepiej, a gdzie pieniądz rośnie?
  I plączą się cienie pod niską powałą
  I coraz jest ciaśniej i duszniej, i głośniej,
  Bo oto włóczędzy z przeszłością swą mroczną
  Dla ludu się stają wyrocznią.
Włóczęga