Vidkun Quisling

norweski polityk

Vidkun Quisling (1887–1945) – norweski polityk, premier kolaborującego z III Rzeszą rządu (1940, 1942–1945).

  • (…) zapomina się, iż przeżywamy coś więcej niż gospodarczy kryzys. Kryzys obejmuje wszystkie obszary, to przełom w historii ludzkości. Nie pomogą tu żadne połowiczne ani doraźne środki. (…) To, czego nam trzeba i czego naród (…) chce, to, aby wreszcie położyć kres politycznemu zamieszaniu w naszym kraju, aby mężowie z różnych partii, mężowie dzieła, połączyli się, aby stworzyć narodowy rząd, który nie uprawiałby polityki poszczególnych partii. (…) To jest walka światopoglądów, a nasze zwycięstwo jest już przesądzone, zwycięstwo będzie nasze, wcześniej czy później.
    • Opis: w Stortingu, 24 lutego 1933.
    • Źródło: Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, Warszawa 2009, s. 244, tłum. Joanna Hashold
Vidkun Quisling, 1942