Uogólnienie (generalizacja) – sprowadzenie pojęcia do mniej szczegółowej postaci.; jest fundamentalnym elementem logiki i rozumowania człowieka.

  • Każde uogólnienie jest niebezpieczne, nawet to.
    • Autor: Alexandre Dumas
    • Źródło: Edmund Jan Osmańczyk, Współczesna Ameryka. Stany Zjednoczone Ameryki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962, s. 199.