Uniwersytet Warszawski

polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Warszawie

Uniwersytet Warszawski – polski publiczny uniwersytet założony 19 listopada 1816 w Warszawie przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

  • Przed wojną na Jagiellonce profesurę uzyskały tylko dwie kobiety; na Uniwersytecie Warszawskim nieco więcej, ale zabrało to całe lata – pierwszy przyznano tytuł na etnologii w 1934 roku, następny na weterynarii w 1937, na medycynie w 1938. Profesorki stanowiły u progu II wojny zaledwie 5 procent ówczesnej kadry uniwersyteckiej.