Ulrich Im Hof

Ulrich Im Hof (1917–2001) – szwajcarski historyk.

  • Tablica przeglądowa z połowy XVIII wieku informuje nas o narodach Europy. Pochodzi ze Styrii i odtwarza popularny obraz Europy, tak jak pojmował ją lud. Hiszpanie są wyniośli, męscy, bystrzy, mądrzy i wielkoduszni. Francuzi – lekkomyślni, rozmowni, niestali, przezorni. Włosi – podstępni, zazdrośni, przenikliwi, spędzają czas na gadaniu. Niemcy – szczerzy, dowcipni, rozrzutni, wszystko naśladują, spędzają czas na piciu. Anglicy – przystojni, łagodni, obyci w świecie, niespokojni, służą to temu, to tamtemu panu, spędzają czas przy pracy... i tak dalej.