Karol Marx edytuj

 • Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.[1]
 • Każdemu według swoich zdolności, każdemu według jego potrzeb.[2]
 • Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. [3]
 • Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu.[4]
 • Robotnicy nie mają ojczyzny.[5]

Cytaty o Karolu Marksie edytuj

 • …jako Niemiec i jako Żyd (…) od stóp do głów jest autorytarny.[6]

Źródła cytatów edytuj

 1. "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.", Manifest komunistyczny
 2. "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!", Krytyka programu gotajskiego (Kritik des Gothaer Programms)
 3. "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.", ''Tezy o Feuerbachu (Thesen über Feuerbach, 1845)
 4. "Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.", Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung.)
 5. "Die Arbeiter haben kein Vaterland.", Manifest komunistyczny
 6. Autor: Michał Bakunin, Anarchizm