Odłóż fajkę na chwilę

I na serio, dla psoty
Zachłysnąwszy się chłystem głupoty
Opowiedz im bardzo zawile
O istotności istoty
Po czym z fajki pyknąwszy bajkę
Dopadnij znowu ich jaźni
I rozsadź im wyobraźnię

Witold Gombrowicz (Dziennik 1952-1956)