Mówi: słuchaj, stary, taka sprawa yeah!
Ja do niego mówię: stary, jaka sprawa yeah?

—Wojciech Płoszarski, Larrry (Przyjaciele, Cyfry)