Użytkownik:AlohaBOT/źródła

Omówienie: Zestawienie powstało na zamówienie społeczności polskich Wikicytatów, którzy chcieli dowiedzieć się, ile cytatów już znajduje się w projekcie i jaki jest stan ich uźródłowienia. W zestawieniu wylistowano wszystkie hasła dostępne w Wikicytatach i podano dla każdego z nich przybliżoną liczbę cytatów oraz źródeł. W ostatniej kolumnie podano współczynnik stanu uźródłowienia, tj. iloraz źródeł przez cytaty pomnożony razy 100%.

Zastrzeżenia: Nie udziela się żadnych gwarancji, że niniejsze zastawienie jest wyczerpujące i bezbłędne. Robot w wielu przypadkach miał problem z odróżnianiem cytatów od np. wpisów w sekcji zobacz też. Kolumna "Źródeł" zawiera ogólną liczbę źródeł odnalezionych w haśle, dlatego też w ostatniej kolumnie mogą pojawiać się wartości ponad 100%. Wynika to z faktu, że niektóre cytaty miały podane więcej niż jedno źródło, zaś inne wcale.
Wyniki mają charakter poglądowy.

Sporządził Patrol110, przy pomocy robota AlohaBOT, dnia dwudziestego pierwszego miesiąca września roku pańskiego dwutysięcznego dziesiątego.