Tyberiusz Klaudiusz Narcyz

Tyberiusz Klaudiusz Narcyz (łac. Tiberius Claudius Narcissus; zm. 54) – rzymski niewolnik, później wyzwoleniec i jeden z najbliższych współpracowników cesarza Klaudiusza, inicjator stłumienia próby przewrotu Walerii Messaliny, następnie skłócony z Agrypiną Młodszą, stracony z jej inspiracji po objęciu władzy przez jej syna Nerona.

  • Więc wiesz, panie, że jesteś rozwiedziony? Małżeństwu z Siliuszem przyglądał się lud, senat i wojsko. Jeśli nie zaczniesz teraz działać, młody Siliusz zawładnie Rzymem.
    • Opis: o nielegalnych zaślubinach Messaliny z Gajuszem Siliuszem, które zawarte bez wiedzy Klaudiusza miały być zarzewiem przewrotu.
    • Źródło: według Tacyta, cyt. za: Helmut Werner, Tyranki. Najokrutniejsze kobiety w historii, tłum. Monika Gajowa, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2005, ISBN 8389632241, s. 94.