Trzeci sektor

ogół organizacji pozarządowych

Trzeci sektor – określenie ogółu organizacji pozarządowych.