Aleksander Smolar (ur. 1940) – polski publicysta, politolog.

  • Dzisiaj jest rzeczą oczywistą, wszyscy przyznają, że stworzenie euro bez równocześnie pewnej przeciwwagi politycznej przede wszystkim fiskalnej, kontroli dochodów i wydatków z budżetu państw członkowskich prowadzi do takiej katastrofy z jaką mamy do czynienia. Otóż podam przykład Węgier, które w pierwszej chwili powiedziały, że nie wstępują i szybko zmieniły zdanie, bo to jest w oczywisty sposób samobójcze. Polska jest zainteresowana w tym, żeby znajdować się w jak najwęższym kręgu państw wiodących i Polska ma wszelkie szanse, żeby zajmować rolę jednego z państw wiodących.
Aleksander Smolar
  • Ja widziałem raczej mściciela, nie widziałem człowieka, wczoraj nie widziałem zupełnie człowieka cierpiącego, tylko człowieka mściciela, który się chce zemścić, i który chce dla siebie i dla brata miejsce w historii zagwarantować.
  • Karta praw podstawowych to jest próba zwięzłego ujęcia ideałów, które leżą u podstaw Unii Europejskiej. To jest próba odpowiedzi na krytykę tych, często różnych przeciwników czy sceptyków Unii Europejskiej, którzy widzą w niej bezduszny mechanizm – wspólnotę, której jedyną racją bytu jest wspólny rynek. Otóż nie. Karta Praw Podstawowych odpowiada na pytanie: kim w istocie jesteśmy, jakie są nasze aspiracje i gdzie chcemy zmierzać.
  • Organizacje skrajne często zadają dobre pytania, ale udzielają złych odpowiedzi.
    • Źródło: Poranek Radia Tok FM, radio Tok FM, sierpień 2011
  • Trzeba pamiętać o straszliwie skomplikowanej sytuacji tamtego regionu pod względem religijnym, etnicznym, o położeniu geostrategicznym; o tym, że Syria może być bombą, która wysadzi w powietrze Bliski Wschód, zwiększając wpływy Iranu. Zamiast z wyższością moralną mówić: „hipokryci”, lepiej zastanowić się nad realnymi możliwościami działania.
  • Wspólna pamięć tworzy wspólnotę i wzajemne zaufanie.