Trasa W-Z w Warszawie

Trasa W-Z (Trasa Wschód-Zachód) – pierwsza większa inwestycja komunikacyjna po II wojnie światowej w Warszawie, budowana w latach 1947–1949.

Wschodni odcinek trasy W-Z