Traktat – tekst naukowy w formie rozbudowanej rozprawy, zazwyczaj bardzo obszernej.