Topos – powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.

  • W systemie retoryki starożytnej topika była czymś w rodzaju składu podręcznego. Można tu było znaleźć pomysły najogólniejszego rodzaju – takie, jakich było potrzeba przy układaniu jakiegokolwiek pisma albo mowy.
    • Autor: Ernst Robert Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze (1948), tłum. Andrzej Borowski