Ernst Robert Curtius

niemiecki historyk literatury

Ernst Robert Curtius (1886–1956) – niemiecki historyk literatury i eseista specjalizujący się w dziejach literatur romańskich i studiach porównawczych, krytyk literacki.

  • W systemie retoryki starożytnej topika była czymś w rodzaju składu podręcznego. Można tu było znaleźć pomysły najogólniejszego rodzaju – takie, jakich było potrzeba przy układaniu jakiegokolwiek pisma albo mowy.
    • Źródło: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze (1948), tłum. Andrzej Borowski
    • Zobacz też: topos