Tom Segev

Tom Segev (ur. 1945) – izraelski historyk i dziennikarz.