Thomas Wyatt starszy (1503–1542) – angielski poeta, dyplomata, dworzanin, tłumacz poezji Francesco Petrarki.

  • Już odśpiewana ta pieśń i przebrzmiała;
    Cicho luteńko, jam zamilkł już.
    • Opis: o swej śmierci.
    • Źródło: Do swej lutni, cyt. za: P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, wyd. Ossolineum, Warszawa 1986.
Thomas Wyatt starszy