Thomas Babington Macaulay

Thomas Babington Macaulay (1800–1859) – brytyjski pisarz, historyk i polityk.

  • Grzeczność – to dobroć w drobnostkach.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Thomas Babington Macaulay
  • Im więcej czytam o Sokratesie, tym mniej się dziwię, że go otruto.
    • The more I read about him, the less I wonder that they poisoned him.
    • Źródło: Robert E. Sullivan, Macaulay: The Tragedy of Power, Belknap Press of Harvard University Press, 2009, s. 172.
    • Zobacz też: Sokrates