Theodor Mommsen

historyk, poeta oraz prawnik niemiecki

Theodor Mommsen (1817–1903) – niemiecki historyk, poeta oraz prawnik.

  • Zdolność odróżniania tego, co możliwe, a co niemożliwe, odróżnia bohatera od awanturnika.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Theodor Mommsen