Technologia

dziedzina działalności obejmującej wytwarzanie przedmiotów i zjawisk

Technologia – całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego.

 • Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.
 • Człowiek zapomina, że wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu.
 • Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.
 • Proces technologicznego rozwoju przypomina budowę katedry. Przez setki lat wciąż przychodzą nowi ludzie, dokładają swoją warstwę na starych fundamentach i każdy z nich mówi „zbudowałem katedrę”. (…) Potem przychodzi historyk i pyta, „no cóż, to kto ją zbudował?”. Piotr tutaj umieścił kilka kamieni, a Paweł tutaj dodał swoje. Jeśli nie zachowasz ostrożności, możesz sam sobie wmówić, że to właśnie ty wykonałeś najważniejszą część. Ale w rzeczywistości wszyscy tylko dokładali coś do tego, co zrobiono przed nimi.
  • Autor: Paul Baran
  • Opis: kiedy zaczęto go fetować i nagradzać za wynalezienie internetu.
  • Źródło: Wojciech Orliński, Człowiek, który wynalazł internet. Biografia Paula Barana, wyd. Agora, Warszawa 2019, s. 170.
  • Zobacz też: katedra
 • Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
 • Technologiczna logika zniszczyła nawyk i umiejętność głębokiego myślenia, które nas czyni ludzkimi. A rezygnując z głębokiego myślenia człowiek stał się bezradny wobec własnej, ludzkiej rzeczywistości. Coraz lepiej rozumiemy i kontrolujemy materię, a coraz gorzej siebie. To jest fundamentalny brak, który odczuwamy.
 • Wiedza unicestwia stopniowo dyrektywy, zwane przykazaniami objawionymi. Pozwala ona zabijać, nie zabijając, niszczyć, lecz tak, że to niszczenie stwarza, ulatniają się od niej osoby, jakim miała być należna cześć, choćby ojciec i matka, i padają od niej dogmaty, jak nadprzyrodzoności poczęcia niepokalanego i duszy nieśmiertelnej.
 • Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość.
 • W każdym technologicznie zaawansowanym społeczeństwie los jednostki musi zależeć od decyzji, na które w znacznym stopniu nie ma ona żadnego wpływu. Społeczeństwo technologiczne nie może zostać rozbite na małe, autonomiczne wspólnoty, ponieważ produkcja opiera się na kooperacji ogromnej liczby ludzi i maszyn. Takie społeczeństwo musi być wysoko zorganizowane i muszą być podejmowane decyzje oddziałujące na ogromną liczbę osób.