Teatr Polski w Bielsku-Białej

teatr (Bielsko-Biała, Polska; zał. 1890)

Teatr Polski w Bielsku-Białej – założony w 1890 r. teatr dramatyczny.

  • (...) tworzył i działał w stałym rozdarciu pomiędzy w znacznym stopniu wzajemnie wykluczającymi się oczekiwaniami widowni z jednej strony i władzy z drugiej. Stąd troska poszczególnych kierowników artystycznych o nadrzędny interes literatury i sztuki, a równocześnie niechęć do zbyt emocjonalnego angażowania się w sprawy polityczne.
    • Autor: Andrzej Linert, Teatr Polski w Bielsku-Białej 1945–2000, Bielsko-Biała 2001
Teatr Polski w Bielsku-Białej 2.jpg