Tanja Ostojić (ur. 1972) – serbska artystka.

  • Media i dyskryminacyjne przepisy unijne, które są jakąś formą nowego kolonializmu, bardzo często traktują emigrantów jak abstrakcyjną, wyobcowaną z reszty społeczeństwa, jednolitą grupę.