Taktyka

praktyka posługiwania się oddziałami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu

Taktyka – teoria i praktyka posługiwania się jednostkami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu. Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Wyższymi szczeblami sztuki wojennej są operacja i strategia.

Taktyka - atak