Tadeusz Strumiłło

polski pedagog, instruktor harcerski, Harcmistrz Rzeczypospolitej

Tadeusz Strumiłło (1884–1958) – doktor filozofii, pedagog, instruktor harcerski, jeden z twórców polskiego skautingu, harcmistrz Rzeczypospolitej.

  • Wierność Ojczyźnie była i jest naczelnym prawem harcerskim.
Tadeusz Strumiłło