Tadeusz Hołuj

polski pisarz

Tadeusz Hołuj (1916–1985) – polski działacz komunistyczny, prozaik i publicysta. Poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji.

  • Jesteśmy stąd, z polskiej ziemi, z polskiej tradycji. To tylko uroszczenia tych, co nad nami panowali, że cała polska tradycja jest ich prywatną własnością. My jesteśmy z chłopskich buntów, z góralskich rebelii, ze zmów żupników i górników, jesteśmy z krwi, trudu i myśli całych pokoleń umęczonych, prześladowanych, opluwanych przez polskich panów – my jesteśmy z polskich jakobinów kościuszkowskiej lewicy, z chłopów-żołnierzy powstania listopadowego, którzy stworzyli pierwsze komunistyczne gminy, z lewicy powstania styczniowego. Zanim powstał naukowy socjalizm, myśmy go tworzyli walką. Jesteśmy stąd. Z tego wspaniałego zasobu myśli i doświadczeń, pomnożonego przez polską lewicę rewolucyjną, czerpać możemy i czerpiemy nową myśl o socjalistycznej ojczyźnie, wiedzę i wiarę.
    • Źródło: Bogusław Sławomir Kunda, Dwa pejzaże świata: notatki o światopoglądach współczesnych prozaików, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 106.
    • Zobacz też: komunizm, Polska